บริษัท แคลิอะเบิล จำกัด

ดำเนินการให้บริการสอบเทียบ ซ่อม ขาย เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการต่างๆโดยมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สอบเทียบผู้มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้มีผลการวัดที่เที่ยงตรง แม่นยำถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการวัดระดับสากล

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท แคลิอะเบิล จำกัด
คุณเกรียงศักดิ์ 086-4784686 Email : info.caliable@gmail.com
ID Line :caliable
ที่ตั้ง: 66/124 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กทม 10250

ทำไมถึงต้องสอบเทียบ
การสอบเทียบมีความสำคัญอย่างไร ?

เหตุผลที่ต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด เพราะเครื่องมือทุกชนิด เมื่อนำมาใช้ใช้งานแล้วในระยะหนึ่ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีความคาดเคลื่อนของผลที่เกิดขึ้น ความเสื่อมต่าง ๆ และการแปรผันตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การเสื่อมสภาพของเครื่องมือวัด ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการใช้งานและการเก็บรักษาอีกด้วย

pic02