การสอบเทียบเครื่องมือวัดสำคัญต่อ มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมอย่างไร

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยรักษาความมั่นใจให้กับผู้...

Continue reading

Calibrator / เครื่องมือสอบเทียบ คืออะไร

Calibrator คือ การเปรียบเทียบค่าที่มีแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยการสอบเทียบจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัดได้และค่าของเครื่องมาตรฐานจาก...

Continue reading

ทำไมต้องมีการสอบเทียบ การสอบเทียบมีความสำคัญอย่างไร ?

เหตุผลที่ต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด เพราะเครื่องมือทุกชนิด เมื่อนำมาใช้ใช้งานแล้วในระยะหนึ่ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีความคาดเคลื่อนของผล...

Continue reading